- trung

♦ Phiên âm: (zhōng)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Đức tính đem hết lòng thành thật xử sự với người. ◎Như: hiệu trung hết một lòng trung thành. ◇Tả truyện : Công gia chi lợi, tri vô bất vi, trung dã , , (Hi Công cửu niên ).
♦(Động) Dốc lòng, hết lòng làm. ◎Như: trung quân ái quốc hết lòng với vua, yêu nước.

: zhōng


Vừa được xem: 大聲疾呼乖違