Pineapple

- mang

♦ Phiên âm: (máng)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Vội gấp, cấp bách. ◎Như: cấp mang vội vàng, thủ mang cước loạn túi bụi chân tay.
♦(Hình) Bận rộn, không được thư nhàn. ◇Nguyễn Du : Tiếu ngã bạch đầu mang bất liễu (Đông A sơn lộ hành ) Cười ta đầu bạc chộn rộn chưa xong việc.
♦(Phó) Vội vàng.
♦(Danh) Họ Mang.

: máng
1.
2.
3. ”,”, “


Vừa được xem: 鴿團粉骨瘦如柴白粉