VN520


              

Phiên âm : xíng

Hán Việt : hình

Bộ thủ : Sam (彡)

Dị thể : không có

Số nét : 7

Ngũ hành : Thủy (水)

(Danh) Thân thể, thật thể. ◎Như: hữu hình 有形 có hình thể, vô hình 無形 không có hình thể, hình ảnh bất li 形影不離 như (thân) hình với bóng (không lìa).
(Danh) Dáng, vẻ. ◎Như: viên hình 圓形 hình tròn, hình thái 形態 dáng vẻ bên ngoài, hình dong 形容 dung nhan, vẻ mặt.
(Danh) Trạng huống, ◎Như: tình hình 情形 tình trạng.
(Danh) Địa thế. ◎Như: địa hình 地形, hình thế 形勢. ◇Sử Kí 史記: Tần, hình thắng chi quốc, đái san chi hiểm 秦, 形勝之國, 帶山之險 (Cao Tổ bổn kỉ 高祖本紀) Tần là một nước có hình thế hiểm trở, có núi bao quanh như cái đai.
(Động) Lộ ra, biểu hiện. ◎Như: hữu ư trung hình ư ngoại 有於中形於外 có ở trong hiện ra ngoài, hỉ hình ư sắc 喜形於色 niềm vui lộ trên nét mặt.
(Động) Cấu thành, biến thành. ◇Quản Tử 管子: Duy hữu đạo giả, năng bị hoạn ư vị hình dã, cố họa bất manh 惟有道者, 能備患於未形也, 故禍不萌 (Mục dân 牧民) Chỉ bậc đạt đạo, biết phòng ngừa từ khi hoạn nạn chưa thành hình, cho nên tai họa không nẩy ra.
(Động) Miêu tả, diễn tả. ◎Như: hình dung 形容 miêu tả, nan dĩ hình ư bút mặc 難以形於筆墨 khó diễn tả bằng bút mực.
(Động) So sánh, đối chiếu. ◎Như: tương hình kiến truất 相形見絀 so nhau thấy kém cỏi.


Xem tất cả...