Pineapple

- cường, cưỡng

♦ Phiên âm: (qiáng, qiǎng)

♦ Bộ thủ: Cung ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦§ Tục dùng như chữ .
♦§ Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : qiáng
1.
2.
3.
4.
5. 使
6.
, : qiǎng
使使
, : jiàng


Vừa được xem: 胸次胸椎胸有成竹胸懷胸墻胸口胸像胸中無數胸中有數