VN520


              

Phiên âm :

Hán Việt : dị

Bộ thủ : Củng (廾)

Dị thể :

Số nét : 6

Ngũ hành : Thủy (水)

(Động) Thôi, lui.
§ Giản thể của chữ 異.


Xem tất cả...