- tọa, tòa

♦ Phiên âm: (zuò)

♦ Bộ thủ: Nghiễm (广)

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Chỗ (ngồi). ◎Như: nhượng tọa nhường chỗ, nhập tọa vào chỗ ngồi.
♦(Danh) Cái giá, cái đế, cái nền. ◎Như: bình tọa đế bình, chung tọa giá chuông.
♦(Danh) Chòm sao, tinh tòa. ◎Như: Sư tử tọa sao Sư tử.
♦(Lượng) Ngôi, tòa, ngọn, quả. ◎Như: nhất tọa san một quả núi, lưỡng tọa chung hai tòa chuông. ◇Trần Nhân Tông : Huân tận thiên đầu mãn tọa hương (Đề Phổ Minh tự thủy tạ ) Đốt hết nghìn nén hương mùi thơm bay đầy nhà.
♦§ Cũng có âm là tòa.

: zuò
1.
2. 西
3.
4.


Vừa được xem: 薄業