Pineapple

- trang

♦ Phiên âm: (zhuāng)

♦ Bộ thủ: Nghiễm (广)

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Tục dùng như chữ trang .
♦Giản thể của chữ .

: ()zhuāng
1.
2. ,
3.
4.
5.
6.
7. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 山峽云山霧罩暈池婦幼聲請