Pineapple

广 - nghiễm, yểm, quảng

♦ Phiên âm: (yǎn, ān, n)

♦ Bộ thủ: Nghiễm (广)

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Mái nhà. § Cũng đọc là yểm.
♦Giản thể của chữ .

广 chữ có nhiều âm đọc:
, 广: ()guǎng
1. , 广广广广广广
2. 广
3. 广广
, 广: ān
”,


Vừa được xem: 广廩生須要打總兒