Pineapple

- bang

♦ Phiên âm: (bāng)

♦ Bộ thủ: Cân ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()bāng
1.
2.
3.
4.
5. ,“,


Vừa được xem: 大智若愚客户提供色卡多聞