Pineapple

- đái

♦ Phiên âm: (dài)

♦ Bộ thủ: Cân ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()dài
1. , 线
2.
3.
4.
5.
6.
7. 便
8.
9.
10,


Vừa được xem: 幫忙