Pineapple

- liêm

♦ Phiên âm: (lián)

♦ Bộ thủ: Cân ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cờ treo trước cửa tiệm bán rượu. ◇Lí Trung : Thiểm thiểm tửu liêm chiêu túy khách, Thâm thâm lục thụ ẩn đề oanh , (Giang biên ngâm ) Phần phật bay cờ tiệm rượu vời khách say, Lẩn sâu trong cây xanh chim oanh hót.
♦(Danh) Màn treo cửa, rèm. § Cũng như liêm . ◎Như: môn liêm màn cửa, song liêm rèm sửa sổ, trúc liêm rèm trúc.

: ()lián
1.
2. , , 西


Vừa được xem: 麥粒腫三才三叉神经湘簾歲首