Pineapple

- tệ

♦ Phiên âm: (bì)

♦ Bộ thủ: Cân ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()bì


Vừa được xem: 陽平