- đảo

♦ Phiên âm: (dǎo)

♦ Bộ thủ: Sơn ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đảo, cù lao (chỗ đất cạn có nước vây quanh, ở trong hồ hay trong biển).

: dǎo


Vừa được xem: 篾青���籽棉內兄弟