- loan

♦ Phiên âm: (luán)

♦ Bộ thủ: Sơn ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()luán
1.
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 鹿大有作為惡寒