Pineapple

- cương

♦ Phiên âm: (gǎng, gāng)

♦ Bộ thủ: Sơn ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()gǎng
1.
2.
3.


Vừa được xem: 广告从业人员曠日持久市场快讯和行业资讯造孽