Pineapple

- cư, kí

♦ Phiên âm: (jū, jī)

♦ Bộ thủ: Thi ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Ở, cư trú. ◎Như: yến cư ở nhàn, nghĩa là lúc ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì. ◇Luận Ngữ : Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an , (Học nhi ) Người quân tử ăn không cầu được no thừa, ở không cần cho sướng thích.
♦(Động) Ngồi xuống. ◇Luận Ngữ : Cư, ngô ngứ nhữ , (Dương Hóa ) Ngồi xuống đây, ta nói cho anh nghe.
♦(Động) Tích chứa, dự trữ. ◎Như: cư tích tích chứa của cải, kì hóa khả cư hàng quý có thể tích trữ (để đợi lúc có giá đem bán).
♦(Động) Giữ, ở vào địa vị. ◇Lưu Vũ Tích : Hà nhân cư quý vị? (Vịnh sử ) Người nào giữ được địa vị cao quý?
♦(Động) Qua, được (khoảng thời gian). ◇Chiến quốc sách : Cư hữu khoảnh, ỷ trụ đàn kì kiếm, ca viết: Trường kiệp quy lai hồ! Thực vô ngư , , : , (Tề sách tứ ) Ở được ít lâu, (Phùng Huyên) dựa cột gõ vào thanh kiếm mà hát: Chuôi kiếm dài ơi, về đi thôi! Ăn không có cá.
♦(Động) Coi như, coi làm. ◇Lão Xá : Tha tự cư vi hiếu tử hiền tôn (Tứ thế đồng đường , Nhị bát ) Anh ta tự coi mình là đứa con hiếu thảo, cháu hiền.
♦(Động) Chiếm, chiếm hữu. ◎Như: cư kì đa số chiếm đa số. ◇Tấn Thư : Thiên hạ bất như ý, hằng thập cư thất bát , (Dương Hỗ truyện ) Sự bất như ý trong thiên hạ, chiếm hết bảy tám phần mười.
♦(Động) Mang chứa, giữ trong lòng. ◎Như: cư tâm phả trắc lòng hiểm ác khôn lường.
♦(Động) Trị lí, xử lí. ◇Diêm thiết luận : Cư sự bất lực, dụng tài bất tiết , (Thụ thì ) Xử trị công việc không hết sức, dùng tiền của không kiệm tỉnh.
♦(Động) Ngừng, ngưng lại. ◇Dịch Kinh : Biến động bất cư (Hệ từ hạ ) Biến động không ngừng.
♦(Danh) Chỗ ở, nhà, trụ sở. ◎Như: cố cư chỗ ở cũ, tân cư chỗ ở mới, thiên cư dời chỗ ở.
♦(Danh) Chỉ phần mộ. ◇Thi Kinh : Bách tuế chi hậu, Quy vu kì cư , (Đường phong , Cát sanh ) Sau cuộc sống trăm năm, Em sẽ về chung một phần mộ (của chàng).
♦(Danh) Chữ dùng đặt cuối tên cửa hiệu ăn, quán trà, v.v. ◎Như: Minh Hồ cư hiệu Minh Hồ, Đức Lâm cư hiệu Đức Lâm.
♦(Danh) Họ .
♦(Trợ) Dùng giữa câu, biểu thị cảm thán. ◇Thi Kinh : Nhật cư nguyệt chư, Chiếu lâm hạ thổ , (Bội phong , Nhật nguyệt ) Mặt trời và mặt trăng, Chiếu xuống mặt đất.
♦Một âm là . (Trợ) Thế? Vậy? (để hỏi, dùng sau , thùy ). ◇Tả truyện : Quốc hữu nhân yên, thùy kí, kì Mạnh Tiêu hồ , , (Tương công nhị thập tam niên ) Nước (Lỗ) có người tài, ai thế, có phải ông Mạnh Tiêu không? ◇Trang Tử : Hà kí hồ? Hình cố khả sử như cảo mộc, nhi tâm cố khả sử như tử hôi hồ? ? 使, 使? (Tề vật luận ) Sao vậy? Hình lại có thể khiến như gỗ khô, lòng lại có thể khiến như tro nguội?

: jū
1.
2.
3.
4. 怀
5.
6.
7.
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 西遊記仇外