Pineapple

- tự

♦ Phiên âm: (sì)

♦ Bộ thủ: Thốn ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Dinh quan.
♦(Danh) Chùa. § Đời vua Hán Minh đế mời hai vị sư bên Thiên Trúc sang, vì chưa có chỗ ở riêng, mới đón vào ở sở Hồng Lô Tự , vì thế về sau các chỗ sư ở đều gọi là tự. ◎Như: Thiếu Lâm tự chùa Thiếu Lâm.
♦(Danh) Hoạn quan. ◎Như: tự nhân hoạn quan hầu trong cung. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Nghị lang Sái Ung thượng sớ, dĩ vi nghê đọa kê hóa, nãi phụ tự can chánh chi sở trí , , (Đệ nhất hồi) Quan nghị lang Sái Ung dâng sớ, cho rằng (những điềm gở xảy ra trong nước) như cầu vồng sa xuống hoặc gà biến hóa (gà mái ra gà trống), ấy là bởi có đàn bà và hoạn quan can thiệp vào việc triều chính.

: sì
1. 鸿
2.
3. ,


Vừa được xem: 修羅菜系計算機史記個人俯冲下降供頓