Pineapple

- yến

♦ Phiên âm: (yàn)

♦ Bộ thủ: Miên ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Tiệc, bữa tiệc. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Khổng Dung nghênh tiếp Huyền Đức nhập thành, tự lễ tất, đại thiết diên yến khánh hạ , , (Đệ thập nhất hồi) Khổng Dung đón tiếp (Lưu) Huyền Đức vào thành, làm lễ xong, bày tiệc lớn ăn mừng.
♦(Động) Bày tiệc, mở tiệc. ◎Như: yến khách mở tiệc đãi khách.
♦(Động) Ở yên, nghỉ ngơi. ◇Hán Thư : Thiếu bảo, thiếu phó, thiếu sư, thị dữ thái tử yến giả dã , , , (Giả Nghị truyện ) Thiếu bảo, thiếu phó, thiếu sư, cùng với thái tử ở yên.
♦(Hình) Yên ổn, yên tĩnh. ◎Như: tịch nhiên yến mặc yên tĩnh trầm lặng.
♦(Hình) Vui vẻ. ◇Thi Kinh : Yến nhĩ tân hôn, Như huynh như đệ , (Bội phong , Cốc phong ) Chàng vui với vợ mới cưới, Như anh như em.
♦(Phó) An nhàn, an tĩnh. ◇Tô Thức : Khể thủ Quan Âm, Yến tọa bảo thạch , (Ứng mộng Quan Âm tán ) Cúi đầu sát đất lạy Quan Âm, An tĩnh ngồi đá báu.

: yàn
1.
2.
3.
4.