Pineapple

- cung

♦ Phiên âm: (gōng)

♦ Bộ thủ: Miên ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: gōng
1. 殿
2.
3.
4.
5.
6. “1”。
7. ”。
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 边防部队