Pineapple

- hài

♦ Phiên âm: (hái)

♦ Bộ thủ: Tử ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Trẻ con cười. ◇Đạo Đức Kinh : Ngã độc bạc hề kì vị triệu, như anh nhi chi vị hài , (Chương 20) Riêng ta lặng lẽ hề chẳng có dấu vết, như trẻ sơ sinh chưa biết cười.
♦(Động) Coi như con trẻ. ◇Đạo Đức Kinh : Bách tính giai chú kì nhĩ mục, Thánh nhân giai hài chi , (Chương 49) Trăm họ đều chú tai mắt, Thánh nhân đều coi như con trẻ.
♦(Động) Yêu thương, vỗ về. ◇Phiền Tốn : Minh phạt dĩ củ chư hầu, thân ân dĩ hài bách tính , (Cử tú tài đối sách ).
♦(Danh) Trẻ em, con nhỏ. ◎Như: tiểu hài trẻ con. ◇Lí Mật : Sanh hài lục nguyệt, từ phụ kiến bội , (Trần tình biểu ) Con sinh được sáu tháng, cha hiền quy tiên.
♦(Danh) Họ Hài.
♦(Hình) Non, con, bé, ấu. ◇Lễ Kí : Vô phúc sào, vô sát hài trùng , (Nguyệt lệnh ) Đừng phá tổ, chớ giết trùng non.

: hái


Vừa được xem: 竅門恙蟲