Pineapple

- học

♦ Phiên âm: (xué)

♦ Bộ thủ: Tử ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()xué
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: