Pineapple

- tính

♦ Phiên âm: (xìng)

♦ Bộ thủ: Nữ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Họ. ◎Như: tính danh họ và tên. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Vấn chi bất khẳng đạo tính danh, Đãn đạo khốn khổ khất vi nô , (Ai vương tôn ) Hỏi đến không chịu nói tên họ, Chỉ nói đang khốn khổ xin được làm nô bộc.
♦(Danh) Con cháu gọi là tử tính , thứ dân gọi là bách tính .
♦(Danh) Họ Tính.

: xìng
1.
2.


Vừa được xem: 家資