- thiếp

♦ Phiên âm: (qiè)

♦ Bộ thủ: Nữ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Nàng hầu, vợ lẽ. § Ghi chú: Tục gọi là di thái thái , tiểu lão bà . ◎Như: tam thê tứ thiếp lắm vợ nhiều nàng hầu.
♦(Danh) Tiếng con gái tự xưng nhún mình. ◎Như: thiếp bản nho gia nữ em vốn là con gái nhà học trò.

: qiè
1.
2.


Vừa được xem: ������������游程������������內庭