- thê, thế

♦ Phiên âm: (qī, qì)

♦ Bộ thủ: Nữ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Vợ.
♦Một âm là thế. (Động) Gả con gái. ◇Luận Ngữ : Khổng Tử dĩ kì huynh chi tử thế chi (Tiên tiến ) Khổng Tử đem con gái của anh mình gả cho (ông Nam Dung).

chữ có nhiều âm đọc:
, : qī

, : qì


Vừa được xem: 乖違