- phụ

♦ Phiên âm: (fù)

♦ Bộ thủ: Nữ ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()fù
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 代電悲鳴換防朗生坑子