Pineapple

- nãi

♦ Phiên âm: (nǎi)

♦ Bộ thủ: Nữ ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Vú. § Cũng gọi là nhũ phòng . ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Văn Nhân Sanh hựu mạc khứ, chỉ kiến nhuyễn đoàn đoàn lưỡng chích nãi nhi. Văn Nhân Sanh tưởng đạo: Giá tiểu trưởng lão, hựu bất phì bàn, như hà hữu nhẫm bàn nhất đối hảo nãi? , . : , , ? (Quyển tam tứ).
♦(Danh) Mẹ. ◎Như: nãi mẫu bà vú.
♦(Danh) Sữa. ◎Như: ngưu nãi sữa bò.
♦(Danh) § Xem nãi nãi .
♦(Động) Cho bú. § Nghĩa rộng: nuôi dưỡng. ◎Như: nãi hài tử cho con bú.
♦(Hình) Thuộc về thời kì còn trẻ con. ◎Như: nãi danh tên tục (tên gọi khi còn bé).

: nǎi
1.
2.
3.


Vừa được xem: 乳糜太學乳頭