VN520


              

Phiên âm : tóu, tou

Hán Việt : đầu

Bộ thủ : Đại (大)

Dị thể :

Số nét : 5

Ngũ hành :

: (頭)tóu
1. 人身体的最上部分或动物身体的最前的部分: 头骨.头脑.头脸.头角.
2. 指头发或所留头发的样式: 留头.剃头.
3. 物体的顶端: 山头.笔头.两头尖.
4. 指事情的起点或端绪: 从头儿说起.头绪.
5. 物体的残余部分: 布头儿.
6. 以前, 在前面的: 头三天.
7. 次序在前, 第一: 头等.头生.
8. 首领: 头子.头目.
9. 方面: 他们是一头的.
10, 临, 接近: 头睡觉先洗脸.
11. 量词, 多指牲畜: 一头牛.
12. 表示约计, 不定数量的词: 三头五百.
13. 名词后缀.
14. 方位词后缀


Xem tất cả...