Pineapple

- phu, phù

♦ Phiên âm: (fū, fú)

♦ Bộ thủ: đại ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Đàn ông (thành niên). ◎Như: trượng phu đàn ông, con trai thành niên.
♦(Danh) Chỉ chung người bình thường. ◎Như: vạn phu mạc địch muôn người không chống lại được, thất phu người thường.
♦(Danh) Người làm việc lao động. ◎Như: ngư phu , nông phu , xa phu , tiều phu .
♦(Danh) Chồng. ◇Liêu trai chí dị : Thoa trị kỉ hà, tiên phu chi di trạch dã , (Vương Thành ) Thoa này chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng là của chồng tôi ngày xưa để lại.
♦Một âm là phù. (Trợ) Thường dùng làm lời mở đầu một đoạn văn nghị luận. ◎Như: Phù đạt dã giả ôi đạt vậy ấy. ◇Âu Dương Tu : Phù thu, hình quan dã, ư thì vi âm; hựu binh tượng dã, ư hành vi kim , , ; , (Thu thanh phú ) Mùa thu, là thời kì của quan Hình (xử phạt), về thời tiết thì thuộc Âm; lại tượng trưng cho việc Binh, về ngũ hành là Kim.
♦(Trợ) Ở cuối câu, lời nói đoạn rồi than. ◇Luận Ngữ : Tử tại xuyên thượng viết: Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ : , (Tử Hãn ) (Khổng) Tử đứng trên bờ sông nói: Chảy đi hoài như thế kia, ngày đêm không ngừng!
♦(Trợ) Dùng giữa câu, không có nghĩa hoặc để thư hoãn ngữ khí. ◇Phạm Trọng Yêm : Dư quan phù Ba Lăng thắng trạng, tại Động Đình nhất hồ , (Nhạc Dương Lâu kí ) Ta coi thắng cảnh ở Ba Lăng, chỉ nhờ vào một hồ Động Đình.
♦(Đại) Chỉ thị đại danh từ: cái đó, người ấy. ◇Luận Ngữ : Phù chấp dư giả vi thùy? 輿 (Vi Tử ) Người cầm cương xe đó là ai?
♦(Hình) Chỉ thị hình dung từ: này, đây. § Tương đương với thử , bỉ . ◇Luận Ngữ : Phù nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trúng , (Tiên tiến ) Con người đó không nói (nhiều), (nhưng) hễ nói thì trúng.

chữ có nhiều âm đọc:
, : fū
1.
2.
3. 〔夫子〕a. ;b. ;c. ;d.
4.
, : fú
1.
2.
3. ”:


Vừa được xem: