- cú, hú

♦ Phiên âm: (gòu)

♦ Bộ thủ: Tịch ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Phó) Đủ (số lượng). ◎Như: giá điểm tiền bất cú mãi kiện y phục số tiền đó không đủ mua bộ quần áo, giá bình ẩm liệu chỉ cú nhất cá nhân hát cái bình đồ uống đó chỉ đủ một người uống.
♦(Phó) Đủ, đạt tới (trình độ). ◎Như: cú khoái đủ nhanh, cú hảo đủ tốt, thái cú bất cú hàm? món ăn đủ mặn chưa? ◇Bá Dương : Đáo na nhất đại tài năng cú hảo khởi lai? (Xú lậu đích Trung Quốc nhân 中國) Ðến đời nào thì mới thật khá lên được?
♦(Phó) Nhàm chán, ngán, ngấy. ◎Như: đại ngư đại nhục ngã dĩ kinh cật cú liễu món ngon vật béo tôi đã ăn chán ngán cả rồi, giá chủng thoại ngã thính cú liễu những lời nói như thế tôi đã chán nghe lắm rồi.
♦§ Ta quen đọc là .
♦§ Cũng viết là .

: gòu
1. :“。”, “。”
2. :“”, “”, “?”, “?”
3. , :“”, “。”, “。”


Vừa được xem: 打鳴兒期于鐘鳴鼎食盤費畢業单吸离心泵多敢