Pineapple

- cú, hú

♦ Phiên âm: (gòu)

♦ Bộ thủ: Tịch ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Cũng như .

: gòu
1.
2.
3.


    沒有相關
Vừa được xem: 比數埃塞俄比亚比賽