Pineapple

- tịch

♦ Phiên âm: (xī, xì)

♦ Bộ thủ: Tịch ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Buổi chiều tối. ◇Lí Thương Ẩn : Tịch dương vô hạn hảo (Đăng Lạc Du nguyên ) Nắng chiều đẹp vô hạn.
♦(Danh) Đêm. ◎Như: chung tịch bất mị cả đêm không ngủ. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Kim tịch phục hà tịch, Cộng thử đăng chúc quang , (Tặng Vệ bát xử sĩ ) Đêm nay lại giống đêm nào, Cùng chung ánh ngọn nến này.
♦(Động) Yết kiến ban đêm. ◇Tả truyện : Hữu doãn Tử Cách tịch (Chiêu Công thập nhị niên ) Quan hữu doãn Tử Cách yết kiến vua ban đêm.
♦(Động) Tế mặt trăng. ◇Tam quốc chí : Thu bát nguyệt, tịch nguyệt ư tây giao , 西 (Ngụy thư , Minh đế kỉ ) Mùa thu tháng tám, tế mặt trăng ở khu ngoài thành phía tây.
♦(Hình) Vẹo, tà vạy.

: xī
1.
2.


Vừa được xem: 獎售砧鑕李白