Pineapple

- hạ, giá

♦ Phiên âm: (xià, jiǎ)

♦ Bộ thủ: Tuy ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Mùa hè. § Dương lịch định từ tháng sáu đến tháng tám là mùa hè, âm lịch định từ tháng tư đến tháng sáu là mùa hè.
♦(Danh) Phiếm chỉ Trung Quốc (tên cũ). ◎Như: Hoa Hạ . ◇Thư Kinh : Man Di hoạt Hạ (Thuấn điển ) Man Di quấy rối nước Hạ.
♦(Danh) Năm màu. ◎Như: nhiễm hạ nhuộm năm màu.
♦(Danh) Nhà cao lớn. § Thông hạ .
♦(Danh) Nhà Hạ, vua Võ chịu ngôi vua của vua Thuấn truyền cho gọi là nhà Hạ (2205-1766 trước C.N.).
♦(Danh) Nước Hạ , vua Thuấn phong vua ra nước Hạ, nay thuộc tỉnh Hà Nam . Đầu hồi nhà Tống, Triệu Nguyên Hạo tự lập làm vua gọi là nhà Tây Hạ 西.
♦(Danh) Họ Hạ.
♦(Hình) To lớn. ◎Như: hạ ốc nhà to. ◇Thi Kinh : Ư ngã hồ, Hạ ốc cừ cừ, Kim dã mỗi thực vô dư , , (Tần phong , Quyền dư 輿) Đối với chúng ta, (Vua cho ở) nhà cao lớn rộng rãi, (Nhưng) bây giờ mỗi bữa ăn không còn gì dư.
♦Một âm là giá. § Xem giá sở .
♦§ Ta quen đọc là hạ cả.

: xià
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 后窗巷戰木屐舰对舰导弹