VN520


              

Phiên âm : chù, chǔ

Hán Việt : xử, xứ

Bộ thủ : Tri (夂)

Dị thể :

Số nét : 5

Ngũ hành : Thổ (土)

处 chữ có nhiều âm đọc:
一, : (處)chǔ
1. 居住: 穴居野处.
2. 存在, 置身: 设身处地.处心积虑.处世.
3. 跟别人一起生活, 交往: 融洽相处.
4. 决定, 决断: 处理.
5. 对犯错误或有罪的人给予相当的惩戒: 处罚.处决.
6. 止, 隐退: 处暑.
二, : (處)chù
1. 地方: 处处.处所.
2. 点, 部分: 长处.好处.
3. 机关, 或机关, 团体, 单位里的部门: 办事处.筹备处.


Xem tất cả...