Pineapple

- xử, xứ

♦ Phiên âm: (chù, chǔ)

♦ Bộ thủ: Tri ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()chǔ
1.
2.
3.
4.
5.
6. 退
, : ()chù
1.
2.
3. , ,


Vừa được xem: 杰出