Pineapple

- tráng

♦ Phiên âm: (zhuàng)

♦ Bộ thủ: Sĩ ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Mạnh mẽ, cường kiện. ◎Như: cường tráng khỏe mạnh.
♦(Hình) Hào hùng, lớn lao. ◎Như: tráng chí ý chí hùng mạnh, hào ngôn tráng ngữ lời nói hào hùng. ◇Liêu trai chí dị : Cung thất tráng lệ (Khảo thành hoàng ) Cung điện cao lớn lộng lẫy.
♦(Danh) Thời kì từ ba mươi đến bốn mươi tuổi. ◇Lễ Kí : Nhân sanh thập niên viết ấu học; nhị thập viết nhược quan; tam thập viết tráng ; ; (Khúc lễ thượng ) Người ta mười tuổi là ấu niên (học vỡ lòng); hai mươi là thành niên (làm lễ đội nón); ba mươi là tráng niên.
♦(Danh) Mồi thuốc, thầy thuốc dùng mồi ngải đốt chữa bệnh, mỗi lần đốt gọi là một tráng.
♦(Danh) Tên khác của tháng tám âm lịch.
♦(Danh) Họ Tráng.
♦(Động) Làm cho lớn lên, khoách đại. ◎Như: tráng đại thanh thế làm cho thanh thế to lớn thêm.
♦(Động) Khen ngợi, khâm phục. ◇Hàn Dũ : Tráng kì văn từ, ích dục vãng nhất quan nhi độc chi, dĩ vong ngô ưu , , (Tân tu Đằng vương các kí ) Khâm phục văn từ đó, càng muốn đến xem và đọc, để quên phiền muộn của ta.

: zhuàng
xem “”。


Vừa được xem: 引擎舱引擎罩引座员引導引吭高歌弓身弓裘弓腰弓箭步