Pineapple

- tường

♦ Phiên âm: (qiáng)

♦ Bộ thủ: Thổ ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

: ()qiáng
1.
2.
3.


    沒有相關
Vừa được xem: 霉雨戶籍原籍