- dảm, kiềm, kiểm, thiêm

♦ Phiên âm: (jiǎn)

♦ Bộ thủ: (+9 ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦chất kiềm, chất dảm (trong đất, như xà phòng, dùng để giặt), bazơ

: jiǎn
”。


Vừa được xem: