Pineapple

- ai

♦ Phiên âm: (āi).

♦ Bộ thủ: Thổ ().

♦ Ngũ hành: cập nhật.


♦(Danh) Bụi. ◎Như: ai trần bụi bặm. § Cũng nói trần ai . ◇Nguyễn Du : Vạn lí quan đạo đa phong ai (Lưu Linh mộ ) Đường quan muôn dặm nhiều gió bụi.
♦(Danh) Lượng từ: "angstrom" (đơn vị Vật lí học).


Vừa được xem: 藥叉聯繫群像簡便禁城真實皮紙現代溫習