- ai

Phiên âm: (āi)
Bộ 32 thổ [7, 10] U+57C3
Ngũ hành: cập nhật
♦(Danh) Bụi. ◎Như: ai trần bụi bặm. § Cũng nói trần ai . ◇Nguyễn Du : Vạn lí quan đạo đa phong ai (Lưu Linh mộ ) Đường quan muôn dặm nhiều gió bụi.
♦(Danh) Lượng từ: "angstrom" (đơn vị Vật lí học).
Home | Lastviews: , , , , , , , , .