VN520


              

Phiên âm : diàn

Hán Việt : điếm

Bộ thủ : Thổ (土)

Dị thể :

Số nét : 9

Ngũ hành :

: (墊)diàn
1. 衬在底下或铺在上面: 垫高.垫平.垫背.垫脚石.
2. 用来衬, 铺的东西: 垫子.垫褥.
3. 替人暂付款项: 垫款.垫付.垫支.
4. 陷沉, 淹没: 垫没.垫陷.
5. 填补空缺: 垫补.


Xem tất cả...