Pineapple

- điếm

♦ Phiên âm: (diàn)

♦ Bộ thủ: Thổ ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()diàn
1.
2. , 西
3.
4.
5.


Vừa được xem: