Pineapple

- kiên

♦ Phiên âm: (jiān)

♦ Bộ thủ: Thổ ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jiān
1.
2.
3. , 西
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: