Pineapple

- quốc

♦ Phiên âm: (guó)

♦ Bộ thủ: Vi ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()guó
1. , ,
2.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 翻修翻供翻來覆去提撕翻云覆雨翹首翹辮子翹翹