Pineapple

- vi

♦ Phiên âm: (wéi)

♦ Bộ thủ: Vi ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()wéi
1.
2. 西
3.
4.


Vừa được xem: æ— 澄空遲緩