- tứ

♦ Phiên âm: (sì)

♦ Bộ thủ: Vi ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Bốn. ◇Nguyễn Du : Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật (Thu chí ) Cảnh đẹp bốn mùa chẳng được bao ngày.
♦(Danh) Một kí hiệu nhạc thời cổ.
♦(Danh) Họ Tứ.
♦(Hình) Thứ tư. ◎Như: tứ niên cấp bậc năm thứ tư, tứ phẩm quan phẩm quan hạng tư.

: sì
1.
2. “6”。


Vừa được xem: 布衣卿相布衣之交布衣布薩布素尺波電謝害獸害人蟲安土