Pineapple

- thường

♦ Phiên âm: (cháng)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 17

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Nếm. § Cũng như . ◇Phong thần diễn nghĩa : Thần Nông trị thế thường bách thảo (Đệ nhất hồi) Vua Thần Nông trị đời nếm hàng trăm cây cỏ.

: cháng
”。:“”。《》:“。”


    沒有相關
Vừa được xem: 薄業嘀里嘟嚕獨具慧眼