- chúc

♦ Phiên âm: (zhǔ)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()zhǔ


    沒有相關
Vừa được xem: 固辭傷害傷亡固結固窮債戶債券固疾傳頌