Pineapple

- mạ, ma

♦ Phiên âm: (ma, má, )

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem mạ phê .
♦(Trợ) Biểu thị nghi vấn. § Cũng như ma . ◎Như: thị điện thoại hoại liễu ma? ? điện thoại hư rồi sao?

chữ có nhiều âm đọc:
, : má
。《:“ :‘?’ :‘。’ :‘?’”
, : mǎ
”, “”。
, : ma
1. 。《:“:‘?’”
2. 。”, “。”


    沒有相關
Vừa được xem: 宮娥除惡務盡麻雷子妹子