Pineapple

- phún, phôn

♦ Phiên âm: (pēn, pèn)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()pēn

, : ()pèn
1.
2. , , 西
3.


Vừa được xem: 城樓倡隨如影隨形物候噴泉反应塔