Pineapple

- hoán

♦ Phiên âm: (huàn)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Kêu, gọi. ◇Nguyễn Trãi : Hoán hồi ngọ mộng chẩm biên cầm (Đề Trình xử sĩ Vân oa đồ ) Gọi tỉnh giấc mộng trưa, sẵn tiếng chim bên gối.
♦(Động) Vời lại, gọi đến. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Giang thảo nhật nhật hoán sầu sanh (Sầu ) Cỏ sông ngày ngày vời buồn lại.

: huàn
”。


Vừa được xem: 激增