Pineapple

- suyễn

♦ Phiên âm: (chuǎn)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Thở gấp, thở hổn hển. ◎Như: suyễn tức thở hổn hển, suyễn hu hu thở phì phò, khí suyễn nan đương ngộp thở khó chịu.
♦(Động) Thở, hô hấp. ◎Như: suyễn liễu nhất khẩu khí thở phào một cái.
♦(Danh) Bệnh hen, bệnh suyễn.

: chuǎn


Vừa được xem: 不苟