- ca

♦ Phiên âm: (gē)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Khúc hát. § Chữ viết cổ của ca .
♦(Danh) Tiếng xưng hô: Anh. § Em gọi anh (cùng cha mẹ) là ca. ◎Như: đại ca anh cả.
♦(Danh) Tiếng xưng hô gọi huynh trưởng (cùng họ hàng thân thích) là ca. ◎Như: thúc bá ca .
♦(Danh) Tiếng gọi tôn xưng người nam tính cùng lứa. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Cảm vấn a ca, nhĩ tính thập ma? , (Đệ tam hồi) Dám hỏi đàn anh họ gì?
♦(Danh) Đặc chỉ xưng hô của con gái đối với người yêu (nam tính).
♦(Danh) Đời Đường thường xưng cha là ca. ◇Cựu Đường Thư : Huyền Tông khấp viết: Tứ ca nhân hiếu : (Vương Cư truyện ) Huyền Tông khóc, nói: Cha là người nhân từ hiếu thuận. § Tứ ca chỉ Duệ Tông, là cha của Huyền Tông, con thứ tư của Vũ Hậu.
♦(Danh) Gọi tắt của ca diêu , đồ gốm sứ trứ danh đời Tống.
♦(Trợ) Ngữ khí từ. § Tương đương với a , a . Thường xuất hiện trong những hí khúc thời Tống, Nguyên.

: gē
1.
2.
3. ”。


Vừa được xem: 消費单级离心泵職業孤掌難鳴課題胚層