- hòa, họa

♦ Phiên âm: (hé, huò, nb)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Tổng số. ◎Như: tổng hòa tổng số, nhị gia tam đích hòa thị ngũ tổng số của hai với ba là năm.
♦(Danh) Thuận hợp. ◇Luận Ngữ : Lễ chi dụng, hòa vi quý , (Học nhi ) Công dụng của lễ nghi, hòa là quý.
♦(Danh) Sự chấm dứt chiến tranh. ◎Như: giảng hòa không tranh chấp nữa, nghị hòa bàn thảo để đạt đến hòa bình.
♦(Danh) Tên gọi nước hoặc dân tộc Nhật Bổn.
♦(Danh) Họ Hòa.
♦(Danh) Hòa đầu hai đầu quan tài.
♦(Danh) Hòa loan chuông buộc trên xe ngày xưa.
♦(Danh) Hòa thượng (tiếng Phạn "upādhyāya", dịch âm là Ưu-ba-đà-la): (1) Chức vị cao nhất cho một người tu hành Phật giáo, đã đạt được những tiêu chuẩn đạo đức, thời gian tu tập (tuổi hạ). (2) Vị tăng cao tuổi, trụ trì một ngôi chùa và có đức hạnh, tư cách cao cả mặc dù chưa được chính thức phong hiệu. (3) Thầy tu Phật giáo, tăng nhân.
♦(Động) Thuận, hợp. ◎Như: hòa hảo như sơ thuận hợp như trước. ◇Tả truyện : Thần văn dĩ đức hòa dân, bất văn dĩ loạn , (Ẩn công tứ niên ) Thần nghe nói lấy đức làm cho dân thuận hợp, không nghe nói lấy loạn mà làm.
♦(Động) Luôn cả, cùng với. ◎Như: hòa y nhi miên giữ luôn cả áo mà ngủ.
♦(Động) Nhào, trộn. ◎Như: giảo hòa quấy trộn, hòa miến nhào bột mì, hòa dược pha thuốc, trộn thuốc.
♦(Động) Giao dịch (thời xưa). ◎Như: hòa thị : (1) quan phủ định giá mua phẩm vật của dân. (2) giao dịch mua bán với dân tộc thiểu số.
♦(Động) Ù (thắng, trong ván mà chược hoặc bài lá). ◎Như: hòa bài ù bài. ◇Lão Xá : Giá lưỡng bả đô một hòa, tha thất khứ liễu tự tín, nhi việt đả việt hoảng, việt bối , , , (Tứ thế đồng đường , Nhị bát ) Hai lượt đó đều không ù, ông ta mất hết tự tin, càng đánh càng quýnh, càng xui xẻo.
♦(Hình) Êm thuận, yên ổn. ◎Như: hòa ái hòa nhã, tâm bình khí hòa lòng yên tính thuận, hòa nhan duyệt sắc nét mặt hòa nhã vui vẻ.
♦(Hình) Ấm, dịu. ◎Như: hòa hú hơi ấm, phong hòa nhật lệ gió dịu nắng sáng, khí trời tạnh ráo tươi sáng.
♦(Giới) Đối với, hướng về.
♦(Liên) Với, và, cùng. ◎Như: ngã hòa tha thị hảo bằng hữu tôi với anh ấy là bạn thân. ◇Nhạc Phi : Tam thập công danh trần dữ thổ, Bát thiên lí lộ vân hòa nguyệt , (Nộ phát xung quan từ ) Ba mươi năm công danh (chỉ là) bụi với đất, Tám nghìn dặm đường (chỉ thấy) mây và trăng.
♦Một âm là họa. (Động) Lấy thanh âm tương ứng. ◎Như: xướng họa hát lên và hòa theo tiếng.
♦(Động) Họa (theo âm luật thù đáp thi từ). ◎Như: họa nhất thủ thi họa một bài thơ.
♦(Động) Hùa theo, hưởng ứng. ◎Như: phụ họa hùa theo.
♦(Động) Đáp ứng, chấp thuận, nhận lời.

chữ có nhiều âm đọc:
, : hé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
, : hè
1.
2.
, : huó
使
, : huò
1.
2.
, : hú


Vừa được xem: 紋銀